Tetra Solucan Çiftliği - Sağlıklı Gelecek Nesiller

Kırmızı Kaliforniya Solucanı ve Genel Özellikleri

KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

-          Halkalı solucan türünün 8 sınıfından bir sınıfının adıdır.

-          Bir toprak solucanıdır.

-          İlk defa Kaliforniya Enstitüsü’nde kültüre alınmasından dolayı Kırmızı Kaliforniya Solucanı olarak adlandırılmıştır.

-          ABD, Avrupa ve dünyanın birçok bölgesinde uygun fiziksel koşullarda (bataklıklar, göletler, sığ kıyılar, çamurlu çökeltiler) yaşamaktadır.

-          Vücut yapıları ve ölçüleri ile diğer solucanlardan ayrılırlar.

-          Uzunlukları 2,5 ile 10,5 cm

        Kalınlıkları 0,5 ile 0,75 cm arasındadır.

-          Bu solucanların yetişkinlerinin ağırlığı 0,24 ile 1,4 gr arasındadır.

-          Vücut ağırlıklarının %55’i kadar gübre üretebilme kapasitesine sahiptirler.

-          Kırmızı Kaliforniya Solucanları 40 °C’yi geçmeyen sıcaklıkta yaşarlar. Yaklaşık 20 °C bu solucanların üretimi ve üremeleri için en ideal sıcaklıktır.

-          Her çeşit toprakta varlıklarını sürdürebilme özelliğine sahiptirler.

-          Bu solucanların “gübre üretimi” için en uygun sıcaklık değerleri de 20°C ile 30 °C arasındadır. Sıcaklık bu değerlerin altına düştükçe gübre üretimi düşer. Sıcaklık 7 °C’den aşağı düşerse gübre üretimi durur.

-          15 kg solucan gübresi  1 römork sığır gübresine denk bir verimlilik sağlar.