Tetra Solucan Çiftliği - Sağlıklı Gelecek Nesiller
Solucan Gübresi

Vermikompost, suda çözünebilen besin maddeleri içerir ve besin açısından zengin, organik bir gübre ve toprak düzenleyici maddedir.

Solucan Gübresi (vermikompost), bozunan sebze veya gıda atığı, yatak malzemeleri ve vermikast karışımı oluşturmak için çeşitli solucanlar türleri, genellikle kırmızı kunduz, solucan ve diğer solucanlar kullanan kompostlama sürecinin ürünüdür.

Vermikast (solucan dökümleri, solucan humus, solucan gübresi veya solucan dışkısı), solucanlar yoluyla organik maddenin parçalanmasının nihai ürünüdür. Bu dökümlerin, vermicomposting öncesi organik materyallerden daha düşük kirletici seviyeleri ve besin maddeleri doygunluğu yüksek olduğu gösterilmiştir.

Vermikompost, suda çözünebilen besin maddeleri içerir ve besin açısından zengin, organik bir gübre ve toprak düzenleyici maddedir. Tarım ve küçük ölçekli sürdürülebilir, organik tarımda kullanılır.

Vermikompostlama, kanalizasyon çamurunun arıtımı için de uygulanabilir. Ayrıca sürecin bir varyasyonu, organik madde, patojenleri ve oksijen talebini atık sudan veya doğrudan tuvalet suyundan uzaklaştırmak için kullanılan vermifiltrasyon (veya vermidigestion) 'dir.