Tetra Solucan Çiftliği - Sağlıklı Gelecek Nesiller

Solucanların Çoğalması ve Yatırım Karlılığı

SOLUCANLARIN ÇOĞALMASI VE YATIRIM KARLILIĞI

-          Solucana yapılan yatırımda karlılık parametresi olarak solucan sayısını baz almak durumundayız.

“Solucanlar uygun yaşamsal koşullar oluşturulduğunda 3 AYDA 2 KAT  çoğalabilmektedir.” Bu bir yılda 16 kat demektir.

Bu üretim ve çoğalma verimliliği hem solucan satışı hem de gübre üretimi ve satışı açısından ciddi bir kar edebilme potansiyelinin varlığına işaret etmektedir.

-          Solucan gübresi bilindikçe ve yayıldıkça talep noktasında ciddi bir artış göze çarpmaktadır.

-          Kimyasal gübre ile kıyaslandığında sadece organik gübre olması bile solucan gübresine talebi artırmaktadır.

-          Modern tarımda  “organik” üretimin revaçta olması ve modern tarım ülkelerinde bu konunun öne çıkması, solucan gübresinin ve solucan üretiminin gelecekte çok daha parlak bir yatırım aracı olacağını gösteriyor.

-          Kırmızı Kaliforniya Solucanları’nın beslenme kolaylığı, mekan ihtiyacını oluşturma kolaylığı, bakım kolaylığı gibi nitelikler göz önüne alındığında az bir sermaye ve çaba ile maksimum karlılık oluşturulabilir.